Görevinin gereğini yapan başmüdüre ‘soruşturma’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Kalite Yönetim Birimi tarafından çalışanlara uygulanan memnuniyet anketleri ve öneri değerlendirme raporu sonuçlarını gazetemiz Cumhuriyet gündeme taşımıştı. Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı imzasıyla 18 Mart’ta ilgili birimlere iletilen değerlendirme raporu; kurumdaki liyakat sorunu, sağlık emekçilerini yıldırma politikalarını ve çalışma barışının bozduğunu gözler önüne serdi. Hastanede yaşanan sorunları kamuoyuna yansımasının ardından ceza sağlık emekçisine kesildi. Genel Sağlık-İş Sendikasından edinilen bilgiye göre Anket sonucunda sağlık çalışanlarının şikayet ve önerilerini ilgili birimlere ileten Ayşe Kırcı’ya soruşturma açıldı.

‘RAHATSIZLIK DUYULDU’

Sendika Genel Başkanı Derya Uğur, “Kurumda adalet ve liyakati yok etme kararlılığını sürdüren sarı sendikal yapılanmanın yönlendirmeleri ile kurumun atanmış sağlık hizmetleri müdürü, sağlık emekçilerinin bu haklı hezeyanının duyulmasından ve adaletsizliklerin ortadan kaldırılması talimatından rahatsızlık duymuş ki görevinin gerekliliğini yerine getiren Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı hakkında tutanak tutarak soruşturma açılmasını talep etmiştir. Daha da vahim olanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü bu temelsiz talebi dikkate alarak soruşturma başlatmıştır” dedi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Kırcı’ya soruşturma açılmış olmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Uğur, “Kırcı yerine asıl soruşturma açılması gerekilen kesim sarı sendikaların direktifleriyle çalışan, çalışma barışını bozan, çalışanların anayasal hakkı olan sendikal tercihlerine müdahale etmeye yeltenen liyakatsiz idarecilerdir. Görevinin gereklerini yerine getiren değil, görevini kötüye kullananlar soruşturulmalıdır” ifadelerini kullandı

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Uğur, “Adalet ve liyakati savunanlar değil, siyasi veya sendikal yakınlık gözeterek çalışma barışını bozanlar soruşturulmalı. Genel Sağlık-İş sendikası olarak kurumların sarı yapılanma eliyle yönetilemez ve hizmet üretilemez hale getirilmesine izin vermeyeceğiz. Yapılacak idari işlemlerin takipçisi olarak kamuoyunu bilgilendirme devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x